ประกันชีวิตควรเริ่มซื้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่

การซื้อประกันชีวิตนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามซื้อประกันชีวิตตามช่วงอายุอาจมีประโยชน์มาก แต่ละช่วงอายุมีปัจจัยเสี่ยงที่ต่างกัน เช่น ประวัติการเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่ดี ทำให้เบี้ยประกันอาจถูกนำมาคำนวณเป็นเบี้ยที่ต่ำกว่า

ถือว่าอายุประมาณตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปีเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มซื้อประกันชีวิต ซึ่งในช่วงนี้คุณยังอาจมีความต้องการเงินที่มากขึ้น เช่น เมื่อมีบุตร หรือกำลังจะซื้อบ้านหรือรถ การซื้อประกันชีวิตในอายุนี้จะช่วยให้คุณได้รับการคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การเสียชีวิตหรือการพิการที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ควรพิจารณาความต้องการและสภาพการเงินของคุณเอง การปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือนักประกันชีวิตอาจเป็นประโยชน์อีกด้วย เพื่อให้คุณทำการวางแผนการเงินในอนาคตได้อีกด้วย

ประกันชีวิตตามอายุ

ประกันชีวิตมีหลายประเภทและแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจมีอายุสำหรับการเข้ารับประกันที่แตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือตัวอย่างของอายุที่เหมาะสมสำหรับการซื้อประกันชีวิตแบบต่าง ๆ แต่อายุที่แนะนำอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและแผนประกันที่คุณสนใจ

• ประกันสุขภาพ & ประกันอุบัติเหตุ : วัยเด็กอายุ 0 – 20 ปี สำหรับเด็กๆ อาจจะไม่ใช่วัยที่เริ่มมองหาการทำประกันเอง แต่เป็นผู้ปกครองที่จัดการให้ วัยนี้เหมาะกับการทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเอาไว้ เพราะภูมิคุ้มกันต่ำ เบี้ยประกันสุขภาพในวัยเด็กจะค่อยข้างสูง แต่คุ้มค่าที่พ่อแม่จะทำไว้ให้ลูกเพื่อช่วยค่ารักพยาบาลหากเจ็บป่วย

ประกันชีวิตประเภทชีวิตคู่หรือส่วนแบ่งผลประโยชน์: สำหรับคู่สมรสหรือคนที่มีรายได้ร่วมกัน, อายุที่เหมาะสมอาจอยู่ระหว่าง 25-35 ปี เนื่องจากอยู่ในช่วงทำงานและมีความต้องการการคุ้มครองสำหรับคู่สมรสและบุตรได้ในช่วงนี้

ประกันชีวิตแบบครอบครัว: การซื้อประกันชีวิตสำหรับครอบครัวสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ แต่มากที่สุดอยู่ระหว่าง 25-35 ปี เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองสำหรับคู่สมรสและบุตรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• ประกันชีวิตสำหรับการเงินเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณ: หากคุณสนใจในการสร้างก้อนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณ, อายุที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการซื้อประกันชีวิตแบบนี้อยู่ระหว่าง 30-40 ปี เพื่อวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ

หากคุณกำลังเริ่มสนใจทำประกันชีวิต เริ่มต้นด้วยความพร้อม มีการวางแผนชีวิต วางแผนการเงินให้ตัวเองและครอบครัวอ การซื้อประกันเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัย ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ลองวางแผนและเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิตได้ที่ https://www.kwilife.com/

Digital Marketing and Video Production Bangkok Thailand The Role of Photography in Digital Marketing

Photographs can be a great way to help market your product. If you are working with Digital District in doing digital marketing in Bangkok or anywhere else in the world, you will definitely want to consider having photography in your overall marketing strategy. It will help to know some of the ways in which photography can be beneficial, as it will allow you to know what you may expect if you use photography in your digital marketing.

Continue reading “Digital Marketing and Video Production Bangkok Thailand The Role of Photography in Digital Marketing”

ศูนย์ทันตกรรมทำฟันให้ดูดีที่ PMDC

ในปัจจุบันนี้คนเราให้ความใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างโดยเฉพาะสุขภาพที่ทำให้ตัวเองดูดีจากภายนอกเช่น การออกกำลังกาย การดูแลผิวพันธุ์ สุขภาพฟันและช่องปากก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเรานั้นต้องให้ความใส่ใจ เพราะกลิ่นปากที่เกิดจากการไม่ดูแลสุขภาพฟันและการไม่ดูแลเอาใจใส่นั้น ทำให้เกิดกลิ่นปากได้และสิ่งที่ตามมาก็คือการขาดความมั่นใจในการพูดคุยของคุณเอง จากนั้นคุณก็ต้องควรที่จะหาคำปรึกษาจากศูนย์ทันตกรรม หรือคลินิกทำฟันที่สามารถให้การรักษาหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันได้เป็นอย่างดี การทำฟันหรือการพบทันตกรรมบ่อยๆ นั้นจะช่วยให้คุณได้รู้ถึงอาการของฟันของตัวเองเพื่อที่จะรับการรักษาหรือรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดมันคืออะไร และจะได้รักษาได้ทันถ่วงที

Continue reading “ศูนย์ทันตกรรมทำฟันให้ดูดีที่ PMDC”

What You Need to Know About Company Registration Thailand

To make the whole process of company registration in Thailand easier, working with a lawyer is advised. Setting up a business in Thailand can be complex and take weeks due to the forms and documents being in Thai as well as the registration procedures. Having someone who can communicate in Thai for you will make everything less stressful for you. He should be able to handle all the legal points of establishing a business in Thailand. A licensed lawyer must be capable of giving you important pieces of advice about registering a business in the country. Reading reviews about the lawyer you are interested in can help you decide whether getting their service is really worth it or not.

Continue reading “What You Need to Know About Company Registration Thailand”

Thailand Legal Services by Tila Legal

Registering a company in Thailand, if you are a foreigner, can be an expensive and difficult process if you are unsure of how the system works and what is required. You may find yourself confused with all the documentation required such as setting up the correct type of bank account or even registering the company and its VAT status. But help is at hand thanks to Tila Legal, an experienced law firm who is specialised in Thailand company registration and everything from accounting and visa services.

Continue reading “Thailand Legal Services by Tila Legal”