ประกันชีวิตควรเริ่มซื้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่

การซื้อประกันชีวิตนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามซื้อประกันชีวิตตามช่วงอายุอาจมีประโยชน์มาก แต่ละช่วงอายุมีปัจจัยเสี่ยงที่ต่างกัน เช่น ประวัติการเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่ดี ทำให้เบี้ยประกันอาจถูกนำมาคำนวณเป็นเบี้ยที่ต่ำกว่า

ถือว่าอายุประมาณตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปีเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มซื้อประกันชีวิต ซึ่งในช่วงนี้คุณยังอาจมีความต้องการเงินที่มากขึ้น เช่น เมื่อมีบุตร หรือกำลังจะซื้อบ้านหรือรถ การซื้อประกันชีวิตในอายุนี้จะช่วยให้คุณได้รับการคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การเสียชีวิตหรือการพิการที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ควรพิจารณาความต้องการและสภาพการเงินของคุณเอง การปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือนักประกันชีวิตอาจเป็นประโยชน์อีกด้วย เพื่อให้คุณทำการวางแผนการเงินในอนาคตได้อีกด้วย

ประกันชีวิตตามอายุ

ประกันชีวิตมีหลายประเภทและแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจมีอายุสำหรับการเข้ารับประกันที่แตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือตัวอย่างของอายุที่เหมาะสมสำหรับการซื้อประกันชีวิตแบบต่าง ๆ แต่อายุที่แนะนำอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและแผนประกันที่คุณสนใจ

• ประกันสุขภาพ & ประกันอุบัติเหตุ : วัยเด็กอายุ 0 – 20 ปี สำหรับเด็กๆ อาจจะไม่ใช่วัยที่เริ่มมองหาการทำประกันเอง แต่เป็นผู้ปกครองที่จัดการให้ วัยนี้เหมาะกับการทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเอาไว้ เพราะภูมิคุ้มกันต่ำ เบี้ยประกันสุขภาพในวัยเด็กจะค่อยข้างสูง แต่คุ้มค่าที่พ่อแม่จะทำไว้ให้ลูกเพื่อช่วยค่ารักพยาบาลหากเจ็บป่วย

ประกันชีวิตประเภทชีวิตคู่หรือส่วนแบ่งผลประโยชน์: สำหรับคู่สมรสหรือคนที่มีรายได้ร่วมกัน, อายุที่เหมาะสมอาจอยู่ระหว่าง 25-35 ปี เนื่องจากอยู่ในช่วงทำงานและมีความต้องการการคุ้มครองสำหรับคู่สมรสและบุตรได้ในช่วงนี้

ประกันชีวิตแบบครอบครัว: การซื้อประกันชีวิตสำหรับครอบครัวสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ แต่มากที่สุดอยู่ระหว่าง 25-35 ปี เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองสำหรับคู่สมรสและบุตรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• ประกันชีวิตสำหรับการเงินเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณ: หากคุณสนใจในการสร้างก้อนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณ, อายุที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการซื้อประกันชีวิตแบบนี้อยู่ระหว่าง 30-40 ปี เพื่อวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ

หากคุณกำลังเริ่มสนใจทำประกันชีวิต เริ่มต้นด้วยความพร้อม มีการวางแผนชีวิต วางแผนการเงินให้ตัวเองและครอบครัวอ การซื้อประกันเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัย ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ลองวางแผนและเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิตได้ที่ https://www.kwilife.com/