ความแตกต่างระหว่างการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินและใต้ดิน

          ถังเก็บน้ำเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการวางระบบน้ำภายในบ้านที่สำคัญ แม้ว่าพื้นที่อาศัยจะอยู่ใจกลางเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างดี และดูเหมือนจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเจอกับภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น น้ำไม่ไหล น้ำมีคุณภาพต่ำเกินกว่าจะใช้งานได้จริง เป็นต้น แต่ความจริงแล้วไม่ว่าบ้านจะอยู่ที่ไหนและเป็นบ้านประเภทไหน ก็ควรจะต้องติดตั้งถังเก็บน้ำเอาไว้ด้วยเสมอ และต้องพิจารณาด้วยว่าจะติดตั้งถังเก็บน้ำเอาไว้บนดินหรือติดตั้งไว้ใต้ดิน

ข้อดีข้อเสียของการติดตั้งถังเก็บน้ำเอาไว้บนดิน

          ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับการตั้งถังเก็บน้ำบนดินก็คือ ติดตั้งได้ง่ายและเลือกใช้ขนาดถังได้อย่างอิสระ การดูแลรักษาเรื่องความสะอาดก็ทำได้ง่ายมาก แต่จะต้องแลกมากับการสูญเสียพื้นที่ใช้สอยในบริเวณบ้านไปบางส่วน และต้องพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้งด้วย อันดับแรกคือพื้นที่นั้นจะรับน้ำหนักได้ในระยะยาวโดยไม่เกิดความเสียหายหรือไม่ และเป็นจุดที่แดดส่องถึงตลอดเวลาจนทำให้ถังเก็บน้ำเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นถังเก็บน้ำสำหรับน้ำดื่มก็นิยมที่จะติดตั้งไว้บนดินมากกว่า เพราะเสี่ยงที่จะปนเปื้อนได้น้อยกว่าใต้ดินมาก

ข้อดีข้อเสียของการติดตั้งถังเก็บน้ำเอาไว้ใต้ดิน

            การเลือกฝังถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินจะได้ประโยชน์ในแง่ของการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า สามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำในถังได้ดีกว่า และส่วนมากถังน้ำจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถังที่ต้องตากแดดตากฝนอยู่ตลอดเวลาด้วย แต่ข้อจำกัดก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ข้อแรกคือต้องเลือกใช้ถังที่รองรับการฝังใต้ดิน เพราะใต้ดินมีแรงดันที่อาจทำให้ถังเก็บน้ำแตกร้าวได้ คนที่อาศัยอยู่ในห้องแถวหรือบ้านจัดสรรซึ่งมีบริเวณจำกัดก็จะไม่เหมาะกับการติดตั้งแบบนี้ เรื่องการทำความสะอาดถือว่าค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงนิยมใช้สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมากกว่านำมาดื่มกินในครัวเรือน