ส่งมอบความสุข ให้ทุกเจเนอเรชั่น

ความสุขในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากความพึงพอใจของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน บางคนต้องการมีความสุขทางกาย เช่น มีหน้าที่การงานที่ดี มีเงินทองมากมาย หรือมีรถยนต์หรู ๆ ขับ แต่บางคนต้องการมีแค่ความสุขทางใจ เช่น การได้ช่วยเหลือผู้อื่น หรือการเห็นผู้อื่นมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขแล้ว นั่นแสดงให้เห็นว่าทุกคนล้วนปรารถนา “ความสุข” โครงการคุณภาพ ของThe Forestias จึงได้สร้างเมืองแห่งความสุขต้นแบบของโลกขึ้น ด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ และผสมผสานกับระบบนิเวศ จึงเกิดเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบบนพื้นฐานของความสุขของผู้อยู่อาศัย ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง ดังนี้

1.Sale book 500 shade of nature
ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ และระบบนิเวศขนาดใหญ่ได้อย่างมีความสุข เพราะโครงการ The Forestias มีผืนป่าขนาดใหญ่ 30 ไร่ ที่เริ่มปลูกตั้งแต่เป็นเมล็ดและต้นกล้า ดังนั้นจึงมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ พร้อมกับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศน์ ทั้งยังเป็นการนำธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชนและพื้นที่ที่เป็นเมืองอย่างแท้จริง

2.Connecting 4 Generation
เพราะความสุขเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในครอบครัว เราจึงส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่นได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้ง ด้วยการออกแบบโครงการที่ผสมผสานความแตกต่างของช่วงวัย และจัดสรรพื้นที่ในการทำกิจกรรมภายในครอบครัวสำหรับลูกหลาน พ่อแม่ ปู่ย่าตายายได้อย่างเหมาะสม ลงตัว และปลอดภัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความอบอุ่น การดูแล การเอาใจใส่ จนถึงการส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่น

3.Community of Dreams
พื้นที่ส่วนกลางในโครงการคุณภาพของ The Forestias ถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ พร้อมกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นผู้อยู่อาศัยจะได้รับความสุขจากสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น พื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง สวนพักผ่อน จนกระทั่งการเตรียมเมืองให้พัฒนาตามเทคโนโลยียุคใหม่ในอนาคต อาทิ การจัดส่งพัสดุด้วยโดรน และระบบรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น

4.Sustainnovation for Well-being
ผู้อยู่อาศัยในโครงการ The Forestias เกิดความสุขจากการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะทางโครงการมีการสร้างแนวความคิดใหม่ในการใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคต ด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่นำเทคโนโลยีมาออกแบบเมืองให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น District Cooling System ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางที่ส่งความเย็นด้วยน้ำไปตามท่อภายในอุโมงค์ จนถึงแอร์ของแต่ละห้องอย่างมีประสิทธิภาพสูง พร้อมกับประหยัดพลังงาน และเนื่องจากโครงการต้องการใช้พลังงานความเย็นคนละเวลากัน เช่น Retail ใช้ตอนกลางวัน บ้านพักอาศัยใช้ตอนกลางคืน การแชร์ระบบภาระการทำความเย็นคนละช่วงเวลา จึงช่วยลดปริมาณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดนรวมของโครงการได้

ทั้งนี้โครงการคุณภาพ ของ The Forestias สามารถส่งมอบความสุข ให้คนทุกเจเนอเรชั่นได้อย่างยั่งยืน สมกับเป็นเมืองแห่งความสุข ต้นแบบโลก หากท่านสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแห่งความสุขที่ถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ พร้อมกับมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ โครงการคุณภาพ The Forestias