วิธีเก็บรักษาสร้อยทองให้มีสภาพสมบูรณ์และขายได้ราคาดี