ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

การเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและด้านการเงินในเวลาเดียวกัน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้เงินเก็บที่คุณสะสมมาหลายปี หายไปในเพียงพริบตา ดังนั้นเราจึงต้องเลือกประกันที่ครอบคลุมตั้งแต่ป่วยเล็กน้อยจนถึงป่วยหนัก ก่อนอื่นคุณต้องสำรวจสุขภาพร่างกายและการเงินให้ชัดเจนก่อน เพื่อนำข้อมูลไปเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มค่าต่อชีวิตคุณมากที่สุด โดยมีปัจจัยสำคัญในการเลือกประกันสุขภาพดังนี้

1.เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันคือเงินที่คุณจ่ายให้กับริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง ทั้งนี้อัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ เช่น ตอนเด็กค่าเบี้ยประกันสูง เพราะเด็กมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคต่างๆได้ง่ายมากกว่าผู้ใหญ่หรือวัยชราก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้เช่นกัน

2.วงเงินคุ้มครอง
การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ดังนั้นคุณจำเป็นต้องคิดถึงกรณีร้ายแรงที่สุดเพื่อคาดการณ์ได้ว่า ประกันสุขภาพต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด เพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพ แต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น คุณก็จะต้องจ่ายส่วนต่างนี้ ดังนั้นการเลือกซื้อประกันสุขภาพควรมีเงินคุ้มครองที่สูงจนคุณไม่ต้องเสียเงินอีก

3.ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงเรื่องสุขภาพส่วนตัว กรรมพันธุ์ หรือโรคประจำตัว เนื่องจากประกันแต่ลับริษัทคุ้มครองไม่เหมือนกัน เมื่อคุณประเมินความเสี่ยงตนเองว่าสามารถเกิดโรคอะไรขึ้นบ้าง จะยิ่งทำให้คุณเลือกซื้อประกันสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เช่น ที่บ้านมีกรรมพันธุ์โรคหัวใจ แสดงว่าคุณมีความเสี่ยง คุณจะต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงโรคหัวใจ เพราะถ้าไม่คุมครอง บริษัทประกันจะไม่สามารถจ่ายค่ารักษาและเงินชดเชยให้คุณได้ เพราะนอกเหนือกรมธรรม์ที่คุณได้ทำไว้

4.การคุ้มครอง
การเจ็บป่วยปต่ละครั้งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากมาย เช่น ค่าห้องรักษา ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายตลอดการพักฟื้น หรือการเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาบ คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มคลุมตั้งแต่ป่วยเล็กน้อยจนถึงโรคร้ายแรง

5.กระแสเงินสดของตนเอง
เมื่อคุณได้ซื้อประกันสุขภาพเรียบร้อย คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญา ฉะนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายทุกเดือน/ปี ควรเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลัก เพราะประกันสุขภาพเหมือนเป็นการซื้อประกันเพื่อความอุ่นใจด้สนสุขภาพในอนาคต จึงไม่ควรส่งผลกระทบต่อเงินในปัจจุบัน

6.โรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้
การรักษาภายใต้ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ จะกำหนดเครือโรงพยาบาลมาให้ ในบางครั้งการเจ็บป่วยอาจไม่ได้เกิดขึ้นในละแวกพื้นที่โรงพยาบาลในเครือข่ายเสมอไป เช่น เจ็บป่วยตอนไปต่างจังหวัด คุณจึงควรเลือกประกันสุขภาพที่ให้คุณรักษาที่โรงพยาบาลได้หลากหลายจะได้ครอบคลุมความเสี่ยงด้สนสุขภาพทุกพื้นที่

การมีประกันสุขภาพจึงเปรียบเสมือนองครักษ์ของคุณที่คอยดูแลทั้งการเงินและสุขภาพ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาคุณไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบถึงความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว ถ้าคุณสนใจข้อมูลประกันสุขภาพ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพฟินชัวรันส์ จากคิง ไว ประกันชีวิต ที่จะคุ้มครองอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศ