ประกันชีวิตมีกี่ประเภท แบบไหนเหมาะกับใคร

เพราะชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นตอนไหน การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ และในการเกิดเหตุแต่ละครั้ง ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไร จะดีกว่าไหมหากมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด ให้บริษัทประกันช่วยรับผิดชอบ เราจึงควรเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเรา

1.ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาจำกัด เช่น 1 ปี, 5 ปี, 10 ปี เป็นต้น หากเลือกประกันชีวิตแบบนี้บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์เมื่อเราเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากเรายังมีชีวิตอยู่จนครบระยะเวลานั้น ก็จะไม่ได้รับเงินทุนประกันชีวิตคืน

เหมาะสำหรับใคร?
• คนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในระยะเวลาหนึ่ง
• คนที่มีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ต้องการความคุ้มครองสูง
• คนที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในระยะสั้นๆ

2.ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองชีวิตแบบระยะยาว เช่น ให้ความคุ้มครองจนเราอายุถึง 85 ปี 90 ปี หรือ 99 ปี จ่ายเบี้ยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากเลือกประกันชีวิตแบบนี้ มีชีวิตอยู่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะได้ทุนประกันชีวิตกลับคืน แต่หากเสียชีวิตในระยะเวลาที่คุ้มครอง ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินทุนประกันชีวิตแทน

เหมาะสำหรับใคร?
• คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็นเสาหลักของบ้าน ไว้เป็นหลักประกันให้คนข้างหลัง
• คนที่ต้องการทำเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลาน

3.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ประกันชีวิตที่เน้นการออมเงิน เพื่อไว้ใช้ในอนาคต ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว หากว่าเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้ เราจะได้เงินคืนพร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าเบี้ยที่เราจ่าย

เหมาะสำหรับใคร?
• คนที่ต้องการลงทุน แต่รับความเสี่ยงได้น้อย
• คนที่ต้องการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต
• คนที่ต้องการความคุ้มครองควบคู่กับการออมเงิน

4.ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่เราเมื่อเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป หากว่าเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้ จะต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุที่กำหนด แล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับเงินไปเรื่อย ๆ จนครบกำหนดอายุตามที่เลือกไว้

เหมาะสำหรับใคร?
• คนที่ต้องการวางแผนเกษียณ
• คนที่อยากมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากที่จะซื้อประกันชีวิตไว้สักฉบับ และยังไม่รู้ว่าจะเลือกประกันชีวิตแบบไหนดี คิง ไว ประกันชีวิต เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีและตอบโจทย์สำหรับคุณ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแบบประกัน ได้ที่ https://www.kwilife.com/ หรือสอบถามข้อมูลประกันได้ที่ 02-033-9000