ตัดปัญหาถาวร ด้วยการปลูกผมและรักษาผมร่วงไปพร้อมกัน