As internationally recognized themed exhibitions, the World Expositions, which began in the wake of the Industrial...
Read More

Tila Legal specializing in Company Registration in Thailand

ศูนย์เลสิก Laser Vision ผู้นำด้านการทำเลสิก ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า18 ปี ให้บริการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธี เลสิค, FemtoLASIK, PRK ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

The American School of Bangkok (ASB)is a hotel in Sukhumvit, Bangkok. We have 144 beautiful & elegant rooms that are within walking distance to the BTS train station.


Lohas Residences is a private Pre-Kindergarten to Grade 12 school offering an exceptional education based on an American curriculum with an international perspective.

KIS International School is the best mid-sized IB World School offering International Baccalaureate Programmes. One of the top international schools in Bangkok conveniently located near the city centre.

DRY~CLINIQUE ร้านซักแห้งคุณภาพระดับพรีเมี่ยมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวดเร็ว ให้บริการทั้งสปากระเป๋า ทำความสะอาดเครื่องหนัง มีบริการรับ-ส่งถึงที่ มี 5 สาขาให้บริการ คือ ทองหล่อ สุขุมวิท ชิดลม สามเสน และพหลโยธิน

Office space for rent in Bangkok at Interchange 21. Direct access to MRT & BTS Sky train stations.

?

July 26, 2018

maxresdefault

ปัจจุบันทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง สาม สี่ กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของตลาด โรงเรียนต่างๆ เริ่มที่จะปรับการเรียน การสอน ที่เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเด็กมากขึ้น ผู้ปกครองหลายๆ ครอบครัวซึ่งจำเป็นต้องส่งลูก หลาน ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กันเพิ่ม ผู้ปกครองหลายคนเข้าใจว่า การส่งลูกไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการให้ลูกเก่งขึ้น สอบได้คะแนนดีๆ ได้เกรดดีๆ ในห้องเรียน แต่การคิดแบบนั้นถือว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดสะทีเดียว เพราะการพัฒนาภาษา ไม่ใช่เพียงการฝึกให้เด็กฟัง พูด อ่าน และเขียนให้ดีขึ้น  แต่การพัฒนาภาษายังเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ภาษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เด็กจะพัฒนามนุษยสัมพันธ์ และขยายความคิดเรื่องการคบค้าสมาคมได้ ก็ต่อเมื่อเขาพัฒนาภาษาขึ้นมาจนใช้การได้ แต่การเรียนรู้จำเป็นต้องเรียนรู้อย่างถูกวิธีเพื่อสมองจะได้พัฒนาได้อย่างถูกต้อง

โรงเรียนกวดวิชาหลายที่ ที่ตั้งปัจจัยความสำเร็จของสถาบันไว้ว่า เด็กที่จบไปจะสามารถสอบติดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยดังๆ ได้ แต่การสอนเป็นเพียงสอนให้เด็กแค่ท่องจำ สร้างความทรงจำระยะสั้น เพื่อสอบให้ผ่านและลืมไป นั้นหรอ คือ ความสำเร็จที่ผู้ปกครองและเด็กต้องการจริงๆ มีสถาบันหนึ่ง ที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเองเป็น สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ แต่เขาเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีจากการวิจัยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อย่างถูกวิธีและฝึกสมองให้แข็งแรงไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เห็นผลเร็วและแน่นอน

สถาบันที่ว่านี้ คือ Brainfit studio มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากผลวิจัยกว่า 250 ฉบับ ว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดด้านภาษา และการเรียน หลังจากฝึกแค่ 2-3 เดือน แต่มีพัฒนาการเทียบเท่า เรียน 1-2 ปี สามารถเปลี่ยนความคิดของสมองในเด็กที่เคยเกลียดการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะอายและเสียใจที่ถูกครูดุ กลับเปลี่ยนเป็นชอบการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนที่จะทำให้เด็กสนุกไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ฝึกสมอง ฝึกภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างสมองหลักแต่ละด้านและเมื่อผู้เรียนมีสมองที่ฟิตและแข็งแรง ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง และนี่นับเป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุที่จะทำให้เด็กมีการพัฒนา และทำให้เด็กมีศักยภาพในด้านการเรียนที่ดีขึ้น สร้างความทรงจำระยะยาวที่จะติดตัวเด็กไปตลอด ไม่ใช่แค่การพัฒนาสมองด้านภาษาแต่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ของเด็กไปด้วย

ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และแน่นอนว่าเมื่อเด็กๆ ประสบความสำเร็จในชั้นเรียน พวกเขาก็จะมีความมั่นใจและความรู้สึกดี รักและเคารพตัวเองมากขึ้น รวมถึงสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเขาไปตลอด และเด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เก่งแต่วิชาเรียน แต่หากว่ายังจะเก่งในเรื่องของการดำรงชีวิตด้วย และนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้ท่านผู้ปกครองว่าทำไมคุณถึงต้องส่งให้ลูกคุณเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับที่ Brainfit studio